Leidinggeven aan verandering voor opleiders


Binnen de gezondheidszorg verandert veel en steeds sneller. Wanneer de gezondheidszorg veranderd is het een onlosmakelijk gevolg dat ook de opleiding zowel op inhoud als structuur meegaan in die veranderingen. Dit vraagt iets van u als opleider, maar ook van al uw collega's en de aios. In deze masterclass wordt ingegaan op hoe u als “changeleader” met verandermanagement binnen uw eigen opleidingsgroep aan de slag kunt. De Tweede praktijk geeft deze “actieve en speelse” masterclass in samenwerking met professor gynaecoloog Fedde Scheele. De masterclass neemt u mee in de belangrijkste principes van complexe veranderingen waardoor u aan het eind van de dag een plan van aanpak hebt om meteen mee aan de slag te gaan. Op een interactieve wijze gaan we aan de slag met het waarom, het wat en hoe van een verandering. 


Onderwerpen zijn:

  •   Verandering vanuit complexiteitstheorie
  •   Reflectie op eigen stijl van verandering met handvatten voor flexibiliteit in strategie
  •   Inzicht en handvatten om met cultuurverschillen om te gaan
  •   Stakeholders analyse: hoe krijg ik anderen betrokken bij mijn verandering
  •   Verandering eenvoudiger maken door de omgevingsbeïnvloeding
  •   Consolideren van verandering

Voor wie?

(Plaatsvervangend) Opleiders en stagebegeleiders in de medische vervolgopleidingen.


Voorkennis

U heeft ervaring in het opleiden van aios. Eventueel kan voorafgaand aan de masterclass een telefonische intake plaatsvinden.


Benodigde voorbereidingstijd

U ontvangt voorafgaand aan de masterclass leesmateriaal en een korte voorbereidende opdracht. Uw voorbereidingstijd bedraagt ongeveer een uur.


Begeleiders

Uw begeleiders bij deze masterclass zijn prof.dr Fedde Scheele, gynaecoloog en hoogleraar in Health Systems Innovation and education,

Corry den Rooijen en Beatrijs de Leede, beiden opleidingskundige, ervaren trainer en als  coach betrokken bij veranderkundige trajecten


Accreditatie

 Geaccrediteerd met 6 nascholingspunten (ABAN).


Aantal deelnemers

Er kunnen maximaal 20 cursisten aan de masterclass deelnemen.


Kosten

Uw investering bedraagt € 495 exclusief BTW. 

Indien u de leergang voor opleiders volgt geldt een gereduceerd tarief.


Aanmelden of meer informatie

U kunt zich aanmelden voor deze via het aanmeldformulier op onze website.

Wilt u eerst meer informatie? Mail dan naar info@detweedepraktijk.nl of bel tijdens kantooruren:  0650873950 of 0615463536.