PRIVACY STATEMENT DE TWEEDE PRAKTIJK

Inleiding

De Tweede Praktijk (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar leden, klanten en andere contactpersonen. Wij doen dit om deze personen zo goed mogelijk te helpen en contact met hen te kunnen onderhouden. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via info@detweedepraktijk.nl


Waar zijn wij gevestigd?

Wij zijn gevestigd Sluysoort 58, 3602 AS, Maarssen


Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken voor trainingen de volgende gegevens:
Voor- en achternaam, adres, woonplaats, postcode, telefoonnummer/mobiele nummer, e-mailadres, specialisme, functie, instelling, afdeling en BIG-nummer

Voor de bestelling van boeken:
Voor- en achternaam, adres, woonplaats, postcode, en e-mailadres


Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

De gegevens hebben wij nodig voor de uitvoering van trainingen, het factureren hiervan en het op juiste wijze kunnen invoeren van accreditatiegegevens.
Voor de bestelling van boeken betreft het, het kunnen versturen van het boek naar het juiste postadres.
Daarnaast gebruiken we de e-mailgegevens voor het versturen van onze nieuwsbrief. Dit alleen wanneer je hebt aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen.

 

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via info@detweedepraktijk.nl.

 

  • Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken.
  • Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
  • Vergetelheid: Je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
  • Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
  • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen.
  • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.


Daarnaast kun je ook:

  • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.
  • Klacht indienen bij de AP: Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

 

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht en sommige voor het uitvoeren van onze dienstverlening.

 

Cookie statement

Wij gebruiken geen cookies op de websites.