Coachen van aios verdieping


U hebt al redelijk wat ervaring in het coachen van aios, u werkt al met een aantal technieken en/of u hebt de masterclass Coachen van aios gevolgd. Toch kunnen er ook dan nog genoeg uitdagingen overblijven; een aios die ondanks alles stagneert in zijn ontwikkeling, een aios groep die niet tevreden is of een opleidingsgroep waaraan u moet blijven trekken. In deze masterclass gaan we verder met coachen, breiden we het repertoire uit en proberen net de stap verder te maken op het moment dat het coachen stagneert. 

 

Resultaten

  • U verdiept en verbreedt uw eigen coachstijl op basis van de ontvangen feedback.

  • We geven inzicht in nieuwe coachtechnieken om direct mee aan de slag te gaan.

  • U krijgt handvatten voor analyse van complexe vraagstukken aangereikt.


Onderwerpen

Kenmerkend voor onze trainingsstijl is actief, ervarend leren. De volgende onderwerpen komen aan bod in deze masterclass:

Succesfactoren in coachen

Korte opfris van de succesfactoren van coachen: de meetlat, de ijsberg, de hier-en-nu situatie en de context.

Uitbreiden coachrepertoire 

Aanleren van nieuwe en verdiepende coaching technieken, zoals confronterend coachen, complexe coachingsgesprekken

Coachen op diversiteit

Analyse model voor complexe vraagstukken.

Eigen stijl in coachen

Oefenen van specifieke coaching technieken en eigen valkuilen op basis van eigen casuïstiek en verbeteren van de eigen coaching stijl


Voor wie?

Stagebegeleiders en (plaatsvervangend) opleiders in de medische vervolgopleiding die ervaring hebben in het coachen van aios en bij voorkeur de masterclass Coachen van aios of Coachen van de eigen opleidingsgroep hebben gevolgd. 

Benodigde voorbereidingstijd

U ontvangt voorafgaand aan de masterclass een korte voorbereidende opdracht. De voorbereidingstijd bedraagt ongeveer een uur.


Begeleiders

Uw begeleiders bij deze dag zijn Corry den Rooijen en Beatrijs de Leede.


Accreditatie

Het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) heeft zes accreditatiepunten toegekend.

Aantal deelnemers

Er kunnen maximaal zestien cursisten aan de dag deelnemen.

Locatie

De masterclass vindt plaats op een trainingslocatie in Midden-Nederland.


Kosten

De kosten zijn € 525,00, exclusief btw.

Aanmelden of meer informatie

U kunt zich aanmelden voor deze dag via het aanmeldformulier.

Wilt u eerst meer informatie? Mail dan naar info@detweedepraktijk.nl of bel tijdens kantooruren: 06 - 50 87 39 50 of 06 - 15 46 35 36.

Passen de data en tijden van deze dag niet in uw agenda? De Tweede Praktijk verzorgt ook training op maat en op de werkvloer. Klik hier voor meer informatie.