U hebt al redelijk wat ervaring in het coachen van aios, u werkt al met een aantal technieken en/of u hebt de masterclass Coachen van aios gevolgd. Toch kunnen er ook dan nog genoeg uitdagingen overblijven; een aios die ondanks alles stagneert in zijn ontwikkeling, een supervisor die een minder gewenste stijl van opleiden heeft, een aiosgroep die niet tevreden is of een opleidingsgroep waaraan u moet blijven trekken. In deze masterclass gaan we verder met coachen, breiden we het repertoire uit en proberen net de stap verder te maken op het moment dat het coachen stagneert. 

Resultaten

  • U krijgt handvatten voor analyse van complexe vraagstukken aangereikt
  • U verdiept en verbreedt uw eigen coachstijl 
  • We geven inzicht in nieuwe coachtechnieken om direct mee aan de slag te gaan

Onderwerpen

Kenmerkend voor onze trainingsstijl is actief, ervarend leren. De volgende onderwerpen komen aan bod in deze masterclass:

Succesfactoren in coachen

Korte opfris van de succesfactoren van coachen: de meetlat, de ijsberg, de hier-en-nu situatie en de context

Analyseren van complexe situaties

Bewust worden van actoren en belangen die systeem in stand houden en verandering belemmeren

Herkennen en doorbreken van bestaande patronen

Uitbreiden coachrepertoire 

Aanleren van nieuwe en verdiepende coaching technieken, zoals confronterend coachen, complexe coachingsgesprekken

Eigen stijl in coachen

Uitbreiden coachmethodieken repertoire

Voor wie?

Stagebegeleiders en (plaatsvervangend) opleiders in de medische vervolgopleiding die ervaring hebben in het coachen van aios en bij voorkeur de masterclass Coachen van aios of Coachen van de eigen opleidingsgroep hebben gevolgd. 

Benodigde voorbereidingstijd

U ontvangt voorafgaand aan de masterclass een korte voorbereidende opdracht. De voorbereidingstijd bedraagt ongeveer een uur.

Begeleiders

Uw begeleiders bij deze dag zijn Corry den Rooijen en Beatrijs de Leede.

Accreditatie

Het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) heeft zes accreditatiepunten toegekend.

Aantal deelnemers

Er kunnen maximaal zestien cursisten aan de dag deelnemen.
Het minimaal aantal deelnemers is acht.

Locatie

De masterclass vindt plaats op een trainingslocatie in Midden-Nederland.

Kosten

De kosten zijn € 575,00 exclusief btw.

Aanmeldformulier

Aanmelden of meer informatie

U kunt zich aanmelden voor deze dag via het aanmeldformulier. Wilt u eerst meer informatie? Mail dan naar info@detweedepraktijk.nl of bel tijdens kantooruren
06 – 50 87 39 50 of 06 – 15 46 35 36

Passen de data en tijden van deze dag niet in uw agenda? De Tweede Praktijk verzorgt ook training op maat en op de werkvloer. Klik hier voor meer informatie.