Wilt u als opleider de opleidingsgroep optimaal laten functioneren? Vraagt u zich soms ook af hoe u van goed opleiden een gezamenlijke verantwoordelijkheid maakt? Met effectief leidinggeven helpt u de hele opleidingsgroep vooruit.

Resultaten

 • Zicht op eigen leiderschapsstijl en het effect ervan op uw opleidings- en aiosgroep.
 • Vertalen van visie op opleiden naar de eigen situatie.
 • Analyse van kwaliteiten van de eigen opleidingsgroep.
 • Handvatten om direct in de eigen praktijk aan de slag te gaan met het coachen van de opleidingsgroep.
 • Inzicht in groepsdynamische processen.
 • Aanzet tot een opleidingsgroep-opleidingsplan (OOP) met daarin suggesties die u helpen uw opleidingsgroep verder te ontwikkelen.

Onderwerpen

De masterclass heeft een sterk doe-gehalte: actief, zelf ervarend, leren staat centraal. De volgende onderwerpen komen aan bod, waarbij gewerkt wordt vanuit coachende technieken:

Persoonlijkheidskenmerken en leiderschapsstijl
Hoe passen uw persoonlijkheidskenmerken en leiderschapsstijl bij het sturing geven aan uw eigen opleidingsgroep?

Bewustwording en omgaan met spanningsveld
U wordt geacht leiding te geven aan de opleidingsgroep vanuit een gelijkwaardige rol in de maatschap/ -staf. Wat is dan uw rol en wat is het effect van uw persoonlijke (leiderschaps-) stijl?

Alle neuzen dezelfde kant op
Hoe komt u tot een gezamenlijke visie en missie binnen uw opleidingsgroep en hoe dragen deze bij aan verbondenheid?

Patronen en processen
In staat zijn om patronen en processen in de eigen opleidingsgroep te herkennen en te analyseren: wat draagt bij aan effectief opleiden en wat doet er afbreuk aan?

Stap voor stap naar de ideale opleidingsgroep
Hoe ziet uw ideale opleidingsgroep eruit en hoe kunt u de eerste stappen zetten om die te vormen?

Sturing op samenwerking
Hoe komt u met een coachende strategie tot een effectieve samenwerking die leidt tot resultaten?

Voor wie

(Plaatsvervangend) opleiders in de medische vervolgopleidingen. Voor een optimale uitkomst adviseren wij om als opleider en plaatsvervangend opleider samen deze masterclass te volgen.

Voorkennis

U hebt de Teach the Teacher-cursus gevolgd. Eventueel kan voorafgaand aan de masterclass een telefonische intake plaatsvinden.

Benodigde voorbereidingstijd

U ontvangt voorafgaand aan de masterclass leesmateriaal en enkele korte voorbereidende opdrachten. De voorbereidingstijd bedraagt ongeveer een uur.

Begeleiders

Uw begeleiders bij deze masterclass zijn Corry den Rooijen en Beatrijs de Leede. Wilt u eerst meer informatie? Mail dan naar info@detweedepraktijk.nl of bel tijdens kantooruren:  06 – 50 87 39 50 en 06 – 15 46 35 36 U kunt zich ook direct aanmelden door onderaan het aanmeldformulier in te vullen.

Accreditatie

Het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) heeft zes accreditatiepunten toegekend.

Aantal deelnemers

Er kunnen maximaal zestien cursisten aan de masterclass deelnemen.
Het minimaal aantal deelnemers is acht.

Programma

09.00 – 17.00 uur

 • Kennismaking en benoeming van het gewenste resultaat van de masterclass.
 • Het ontwikkelen van een heldere focus op opleiden in uw opleidingsgroep: gezamenlijk doel, en de missie en visie.
 • Analyse van de eigen opleidingsgroep: wat voor opleidingsgroep hebt u? Wat is de belangrijkste focus van de opleidingsgroep?
 • Wat is uw rol in uw opleidingsgroep?
 • Omgaan met onderstromen.
 • Zorg dragen voor verbondenheid: oefenen met coaching vaardigheden voor de ontwikkeling van uw opleidingsgroep.
 • Aan de slag met het maken van een opleidingsgroep-opleidingsplan (OOP).

Locatie

De masterclass vindt plaats op een trainingslocatie in Midden-Nederland.

Kosten

De kosten zijn € 625,00 exclusief btw. 

Als u de leergang voor opleiders volgt, geldt een gereduceerd tarief.

Ervaring deelnemers

“Met vier opleidingsteams hebben we in het voorjaar van 2017 actief deelgenomen aan de eerste masterclass Coachen van de eigen opleidingsgroep, een natuurlijk vervolg op de ook door ons gevolgde masterclass Coachen van aios. Corry en Beatrijs zijn zelf twee doorgewinterde topcoaches die vanuit De Tweede Praktijk een over twee dagen verdeeld evenwichtig en interactief programma hebben opgesteld, dat goed aansluit op de behoefte van opleiders. De locatie aan de Oude Gracht in Utrecht was perfect. We vonden het nuttig om juist samen de visie op je eigen opleiding te formuleren en de strategie te bedenken om ambitie echt te verwezenlijken. We herkenden allemaal het fenomeen dat we als opleiders zuchtend veel aan het trekken en duwen zijn. Om je opleidingsgroep nog beter mee te krijgen is dus kennis nodig over teamontwikkeling, samenwerking en manieren van leiding geven met gevoel voor de heersende onderstroom. Op de tweede dag lag het accent op verandermanagement, waarbij we o.m. leerden dat conflicten soms nodig zijn om tot een win-win situatie te komen. We zullen niet meer teleurgesteld zijn maar eerder af en toe boos. Gewapend met een nieuw opleiding ontwikkelplan zullen we echter monter en geïnspireerd stappen gaan maken. Deze masterclass zouden we niet gemist willen hebben”.

Yvo Sijpkens en Aart Bootsma

Internisten
Haaglanden Medisch Centrum

Aanmelden of meer informatie

U kunt zich aanmelden met het aanmeldformulier. Wilt u eerst meer informatie? Mail dan naar info@detweedepraktijk.nl of bel tijdens kantooruren: 06 – 50 87 39 50

Passen de data en tijden van onze open masterclasses niet in uw agenda? Of zoekt u een training over een specifiek thema dat u zo snel niet terugvindt in onze open masterclasses? De Tweede Praktijk verzorgt ook trainingen op maat en op de werkvloer. Klik hier voor meer informatie

Aanmelden