Als opleider of voorzitter COC kunt u onverwacht met complexe problemen geconfronteerd worden, zoals:

 •  U bent net opleider geworden er is geen dossier en er blijkt heel veel gedaan te moeten worden
  voor de visitatie
 •  Er komen van diverse kanten signalen over een onveilig opleidingsklimaat
 •  Binnen de opleidingsgroep is verdeeldheid over de wijze van opleiden
 •  En andere complexe zaken

  Wij bieden hands on ondersteuning: 

 •  Om te komen tot een geslaagde visitatie
 •  Ontwikkelen en implementeren van een goede PDCA-cyclus voor opleiden
 •  Het voeren van gesprekken met (leden van) een opleidingsgroep en komen tot een
  constructief opleidingsklimaat
 •  Het komen tot een gemeenschappelijke gedragen opleidingsvisie en afspraken over
  uitvoering hiervan

  Voor wie

 •  Opleiders en leden opleidingsgroep
 •  COC
 •  Raad van Bestuur
 

Aanmelden of meer informatie

Mail dan naar info@detweedepraktijk.nl.