Wilt u als opleider of stagebegeleider uw aios optimaal begeleiden? Met coaching helpt u aios vooruit en houdt u zicht op hun ontwikkeling. Deze masterclass biedt u praktijkgerichte en direct toepasbare coachingstechnieken.

Resultaten

 • U krijgt handvatten om direct aan de slag te gaan met het coachen van aios.
 • U kunt uw eigen coachstijl ontwikkelen op basis van ontvangen feedback.
 • U kunt efficiënter opleiden door vroegtijdig in te grijpen als een aios dreigt te ontsporen. Extra begeleidingstrajecten worden daarmee échte begeleidingstrajecten.

Onderwerpen

Tijdens de masterclass staat actief, ervarend leren centraal. De volgende onderwerpen komen aan bod:

Begeleider of beoordelaar?
Als opleider draagt u verschillende petten. Beoordelen is iets anders dan coachen. U leert welke techniek u kunt inzetten en met welk resultaat. Zo vermindert u het spanningsveld tussen willen begeleiden en moeten beoordelen.

Van reactief handelen naar proactief coachen
Hoe helpt coaching verschillende typen aios, passend bij de fase van hun opleiding? Hierin maken we verschil tussen instrueren, adviseren, motiveren en delegeren.

Succesfactoren in coachen
U maakt kennis met verschillende coaching technieken: de meetlat, de communicatieposities, gouden driehoek en ijsberg.

Het competentiegerichte leergesprek
U leert hoe u een competentiegericht leergesprek voert met behulp van de STAR(R)-methodiek.

Interventies bij minder goed functionerende aios
Interventies bij een disfunctionerende aios: welke stappen kunt u nemen als het dreigt te ontsporen?

Als coachen overgaat in beoordelen
Zonder hartkloppingen slecht nieuws aan aios vertellen (confronteren en incasseren) en leren omzetten in leeractiviteiten

Coachen van de zeer goed functionerende aios

Coachmethodiek voor het stimuleren en uitdagen van de goed presterend aios 
 
Reflectie op eigen coachstijl 

Keuze maken in coachtechnieken die passen bij uw persoonlijke stijl

Voor wie?

Stagebegeleiders en (plaatsvervangend) opleiders in de geneeskundige vervolgopleidingen.

Voorkennis

U hebt de Teach the Teacher-cursus gevolgd en hebt ervaring in het begeleiden van aios. Eventueel kan voorafgaand aan de masterclass een telefonische intake plaatsvinden.

Benodigde voorbereidingstijd

U ontvangt voorafgaand aan de masterclass enkele korte voorbereidende opdrachten. De voorbereidingstijd bedraagt ongeveer een uur.

Begeleiders

Uw begeleiders bij deze masterclass zijn Corry den Rooijen en Beatrijs de Leede. Samen schreven zij Het coachboek voor opleiders. Als u zich inschrijft voor deze masterclass ontvangt u het boek gratis.

Accreditatie

Het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) heeft acht accreditatiepunten toegekend.

Aantal deelnemers

Er kunnen maximaal zestien cursisten aan de masterclass deelnemen.
Het minimaal aantal deelnemers is acht.

Programma

17.00 – 20.00 uur

 • Inleiding, doelen en kennismaking.
 • Onderscheiden van de verschillende rollen van opleider en passende begeleidingsstijlen
 • Wat is coachen? Introductie succesfactoren van coachen: eigenaarschap, meetlat, ijsberg, gouden driehoek
 • Starten met coachen

09.00 – 17.00 uur

 • Aanscherpen coachdoelen
 • Oefenen met coachmethodieken: eigenaarschap, verdiepende vragen
 • Coachmethodiek voor competentiegericht coachen: oefenen met de ijsberg en STAR(R)
 • Toelichting en oefenen met de gouden driehoek en communicatieposities
 • Coachen van aios waar het minder goed mee gaat
 • Als coachen over gaat in beoordelen
 • Coachen en uitdagen van de goede aios
 • Reflectie op eigen coachstijl en vertaling coachdoelen naar eigen praktijk

Locatie

De masterclass vindt plaats op een trainingslocatie in Midden-Nederland.

Kosten

De kosten zijn € 925,00 inclusief  boek en diner op de eerste avond exclusief btw.

Kosten voor eventuele overnachting komen hier nog bij.

Als u de leergang voor opleiders volgt, geldt een gereduceerd tarief.

Ervaring deelnemers

“Als je naar het volgende niveau wilt in je gesprekken met aios, ontwikkelingsgericht wilt begeleiden, is deze intensieve masterclass echt een aanrader!”

Gersten Jonker
Anesthesioloog
Universitair Medisch Centrum Utrecht“De masterclass Coachen van aios geeft je concrete handvatten voor de praktijk. In een klein gezelschap van opleiders en stagebegeleiders wordt aan de hand van rollenspellen concreet geoefend op de soms moeilijke gesprekken. Diverse gesprekstechnieken komen aan bod en worden eigen gemaakt, ondersteund met een praktisch boek. Door het werken in kleine groepen, met directe feedback van twee onderwijskundigen, leer je de technieken snel en grondig onder de knie te krijgen. De resultaten daarvan zijn direct toepasbaar in de praktijk. De cursus wordt geleid door Corry en Beatrijs, twee toppers in het veld van opleidingskunde. Zij kunnen zich uitstekend verplaatsen in de belevingswereld van de opleiders. Deze cursus overstijgt de reguliere Teach the Teacher-cursussen en mag oprecht een masterclass genoemd worden. Ik heb er nog elke dag plezier van in de dagelijkse praktijk van het opleiden!”

Karen Keijsers
Klinisch geriater
Jeroen Bosch Ziekenhuis915

Aanmelden


Naar het Inschrijfformulier

Bestellen coachboek voor opleiders

U kunt het boek boeken voor opleiders. hier bestellen Na ontvangst van uw betaling sturen wij u het boek toe. De kosten zijn € 25,00 per exemplaar exclusief € 4,00 verzendkosten.