Inleiding

De Tweede Praktijk (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar leden, klanten en andere contactpersonen. Wij doen dit om deze personen zo goed mogelijk te helpen en contact met hen te kunnen onderhouden. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen u graag met uw vragen. Hiervoor kunt u contact opnemen via info@detweedepraktijk.nl

Waar zijn wij gevestigd?

Wij zijn gevestigd Ligusterbes 16, 2318 AM Leiden.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken voor trainingen de volgende gegevens:
Voor- en achternaam, adres, woonplaats, postcode, telefoonnummer/mobiele nummer, e-mailadres, specialisme, functie, instelling, afdeling en BIG-nummer

Voor de bestelling van boeken:
Voor- en achternaam, adres, woonplaats, postcode, en e-mailadres

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

De gegevens hebben wij nodig voor de uitvoering van trainingen, het factureren hiervan en het op juiste wijze kunnen invoeren van accreditatiegegevens.
Voor de bestelling van boeken om deze naar het juiste postadres te kunnen sturen.
Daarnaast gebruiken we de e-mailgegevens voor het versturen van onze nieuwsbrief. Dit alleen wanneer u hebt aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen.

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Hebt u tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van uw rechten gebruik te maken kunt u contact met ons opnemen via info@detweedepraktijk.nl.

  • Informatie en inzage: uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken.
  • Rectificatie: heb u het idee dat we verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we deze aan.
  • Vergetelheid: u kunt uw persoonsgegevens verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
  • Beperking: hebt u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.
  • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen.
  • Overdraagbaarheid: dit is een nieuw recht onder de AVG om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht u hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.
  • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als u toestemming voor een andere verwerking wilt intrekken, kunt u contact met ons opnemen.
  • Klacht indienen bij de AP: denkt u dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. U kunt hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP.

 Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht en sommige voor het uitvoeren van onze dienstverlening.

Cookie statement

Wij gebruiken geen cookies op de website.