In de gezondheidszorg verandert veel en die veranderingen gaan steeds sneller, ook binnen de medische vervolgopleidingen worden nieuwe Als de gezondheidszorg verandert, moet de opleiding uiteraard zowel op inhoud als structuur meegaan in die veranderingen. Dit vraagt iets van u als opleider, maar ook van al uw collega’s en de aios. In deze masterclass wordt ingegaan op hoe u als “changeleader” met verandermanagement binnen uw eigen opleidingsgroep aan de slag kunt gaan. De Tweede Praktijk geeft deze actieve en speelse masterclass in samenwerking met prof. dr. Fedde Scheele. De masterclass neemt u mee in de belangrijkste principes van complexe veranderingen, waardoor u aan het eind van de dag een plan van aanpak hebt om meteen mee aan het werk te gaan. Op interactieve wijze gaan we aan de slag met het waarom, het wat en hoe van een verandering. Dit geeft u inzicht in uw eigen veranderkundig proces.

Onderwerpen zijn:

  •   Verandering vanuit complexiteitstheorie.
  •   Reflectie op eigen stijl van verandering met handvatten voor flexibiliteit in strategie.
  •   Inzicht en handvatten om met cultuurverschillen om te gaan.
  •   Stakeholders analyse: hoe krijg ik anderen betrokken bij mijn verandering?
  •   Verandering eenvoudiger maken door de omgevingsbeïnvloeding.
  •   Consolideren van verandering.

Voor wie?

Stagebegeleiders en (plaatsvervangend) opleiders in de medische vervolgopleidingen.

Voorkennis

U hebt ervaring in het opleiden van aios. Eventueel kan voorafgaand aan de masterclass een telefonische intake plaatsvinden.

Begeleiders

Uw begeleiders bij deze masterclass zijn prof.dr Fedde Scheele, gynaecoloog en hoogleraar in Health Systems Innovation and Education, Corry den Rooijen en Beatrijs de Leede.

Accreditatie

Het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) heeft zes accreditatiepunten toegekend.

Aantal deelnemers

Er kunnen maximaal twintig cursisten aan de masterclass deelnemen.
Het minimaal aantal deelnemers is acht.

Kosten

De kosten zijn € 625,00 exclusief btw. 

Als u de leergang voor opleiders volgt, geldt een gereduceerd tarief.

Aanmelden of meer informatie

U kunt zich aanmelden voor deze masterclass via het aanmeldformulier. Wilt u eerst meer informatie? Mail dan naar info@detweedepraktijk.nl of bel tijdens kantooruren
06 – 50 87 39 50 of 06 – 15 46 35 36

Aanmelden