Leergang voor opleiders

Opleiders en plaatsvervangend opleiders hebben zich de afgelopen jaren vooral bekwaamd in het ontwikkelen van didactische vaardigheden voor de invulling van hun rol als opleider. In het kaderbesluit wordt sinds 2011 expliciet uitgegaan van een opleidingsgroep met actieve supervisoren waaraan de (plaatsvervangend) opleider steeds meer sturing geeft. Het gaat dan vooral om een rol in het coachen van aios in leertrajecten, bij organisatorische taken, veranderkundige taken en leiderschapstaken vanuit een niet hiërarchische relatie. Uit een onderzoek door de landelijke commissie Scherpbier 2.0 naar de commentaren van opleidingsvisitaties van de afgelopen jaren blijkt dat opleiders hierin onvoldoende zijn toegerust. Het opleiden van aios en leidinggeven aan een opleidingsgroep (en aiosgroep) is al lang niet meer iets wat je er als geneeskundig specialist zomaar bij doet. Met alle ontwikkelingen is het opleiden van aios in toenemende mate een vak apart geworden. Een vak waarop een (aankomend) opleider zich kan voorbereiden door het volgen van gerichte scholing.

De Tweede Praktijk organiseert een geaccrediteerde leergang voor opleiders. Deze bestaat uit vier masterclasses van ieder een dag rondom de vier kernthema’s van het opleiden: het managen van de opleiding, het coachen van aios, het leidinggeven aan en coachen van de opleidingsgroep en het implementeren van veranderingen/vernieuwingen in de opleiding. Deze vier masterclasses volgt u verspreid over een jaar. Tussen de scholingsdagen in werkt u aan eigen leerdoelen c.q. opdrachten. Deelnemers kunnen tussen de bijeenkomsten door gebruik maken van online coaching door de begeleiders om het leren te versterken en de toepassing daarvan naar de dagelijkse praktijk te vergroten.

Video afspelen

Programma Leergang

Dag 1: Masterclass Startende opleider: hoe vind ik mijn weg?

Op deze dag krijgt u inzicht in de belangrijkste kaders en regelgeving van de medische vervolgopleidingen. We gaan in op de rol en taken van de verschillende instanties en organen, het regelen van alle praktische zaken en kwaliteitszorg voor de opleiding en op alle regels en stappen bij een geïntensiveerd begeleidingstraject.

Dag 2: Masterclass Coachen van aios

Het begeleiden en coachen van de aios in hun ontwikkeling is een kerntaak van de opleider. In deze masterclass leert u een aantal coachtechnieken om aios in hun leertraject te begeleiden.

Dag 3: Masterclass Coachen van de eigen opleidingsgroep

Als opleider moet u vanuit een niet hiërarchische positie leidinggeven aan uw opleidingsgroep en van opleiden een gezamenlijke verantwoordelijkheid maken. In deze masterclass krijgt u handvatten aangereikt om uw opleidingsvisie te realiseren en om groepsdynamische processen te herkennen om het functioneren van het team te vergroten c.q. te verstevigen.

Dag 4: Implementeren van opleidingsvernieuwingen

Als opleider hebt u met enige regelmaat te maken met veranderingen en vernieuwingen. In deze masterclass wordt gewerkt aan strategieën om veranderingen binnen uw opleidingsgroep op een succesvolle manier te implementeren en te consolideren. We besteden ook aandacht aan hoe u om kunt gaan met de weerstand die de veranderingen mogelijk oproepen.

Een meer uitgebreide beschrijving van deze dagen vindt u op de pagina van de desbetreffende masterclass.

Voor wie

Geneeskundig specialisten die werken of gaan werken als (plaatsvervangend) opleider.

Benodigde voorbereidingstijd

U ontvangt voorafgaand aan de masterclass een korte voorbereidende opdracht. De voorbereidingstijd bedraagt ongeveer een uur. Tijdens het traject gaat u met uw eigen opleidingspraktijkvragen aan de slag.

Begeleiders

Uw begeleiders bij deze masterclasses zijn Corry den Rooijen en /of Beatrijs de Leede, een ervaren opleider (clinicus) en Prof. Fedde Scheele (Leerstoel Health Systems Innovation and Education).

Accreditatie

Het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) heeft per dag 6 accreditatiepunten, totaal 26 voor de hele leergang, toegekend.

Aantal deelnemers

Er kunnen maximaal zestien cursisten aan de masterclass deelnemen.
Het minimaal aantal deelnemers per masterclass is acht.

Locatie

De masterclass vindt plaats op een trainingslocatie in Midden-Nederland.

Kosten

De kosten voor het volledige traject zijn € 2.295,00 exclusief btw.

Aanmelden