In steeds meer medische vervolgopleidingen wordt het mentoraat een begeleidersrol. Aan supervisoren wordt de rol van mentor toegewezen of ze worden door aios benaderd met het verzoek om mentor te worden. Er is (nog) geen heldere rol- of functieomschrijving voor de mentor, maar wel is duidelijk dat de mentor een steeds belangrijkere rol krijgt binnen de opleiding. 

In deze masterclass gaan we in op het invullen van zowel de supervisorrol als de mentorrol en de dilemma’s die u binnen die rol tegen kan komen, rondom vertrouwen en loyaliteit. Ook wordt aandacht besteedt aan cultuur- en generatieverschillen en vraagstukken rond veerkracht en werk- privébalans. Hierbij leert en oefent u u coach- en begeleidingstechnieken die behulpzaam kunnen zijn in het superviseren en mentoraat.

Resultaten

 • U weet wat bij de taken van een supervisor en die van mentor hoort en wat niet
 • U krijgt handvatten voor invullen van het coachen
 • U kunt uw eigen begeleidingsstijl als mentor of supervisorontwikkelen op basis van ontvangen feedback.
 • U krijgt inzicht in dilemma’s rondom vitaliteit, balans, veerkracht en generaties

Onderwerpen 

Inhoud van het supervisor- of mentorschap

Rollen van de mentor en de supervisor

Onderscheiden van de verschillende rollen als mentor, supervisor en beoordelaar; bekend worden met de basistechnieken van begeleidingsgesprekken en verdiepende vragen

Herkennen van de valkuilen als supervisor/ mentor; hanteren van dilemma’s rondom vertrouwen en loyaliteit

Diversiteit

Bewustwording van generatie- en cultuurverschillen en de invloed die dit heeft op de wijze van begeleiden

Vitaliteit

Bekend raken met de basisprincipes van balans en vitaal werken en deze leren toepassen in eigen begeleiding van aios

Voor wie?

Supervisoren in de medische vervolgopleidingen die mentor zijn of mentor gaan worden.

Voorkennis

U hebt een Teach the Teacher-cursus gevolgd en hebt ervaring in het begeleiden van aios. Eventueel kan voorafgaand aan de masterclass een telefonische intake plaatsvinden.

Benodigde voorbereidingstijd

U ontvangt voorafgaand aan de masterclass enkele korte voorbereidende opdrachten. De voorbereidingstijd bedraagt maximaal een uur.

Begeleiders

Uw begeleiders bij deze masterclass zijn Corry den Rooijen en Beatrijs de Leede. Samen schreven zij Het coachboek voor opleiders

Accreditatie

Het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) heeft zes accreditatiepunten toegekend.

Aantal deelnemers

Er kunnen maximaal zestien cursisten aan de masterclass deelnemen.
Het minimum aantal deelnemers is acht.

Kosten

De kosten zijn € 625,00 exclusief btw. 

Programma

9.00 – 17.00

 • Beeldvorming en invulling supervisor en mentorschap: wat is het wel/niet
 • Beoogde resultaten van het coachen
 • Oefening met startgesprek: introductie en coachmodel
 • Generaties en leiding geven aan/rolinvulling: welke topics ga je tegenkomen en hoe aios daarin ondersteunen: inzicht balans/veerkracht/ bevlogenheid
 • Toepassen van de culturele ijsberg en verdiepende vragen, opvattingen over professionaliteit, werk-privé balans
 • Begeleidingsmodel drie perspectieven binnen de organisatie
 • Valkuilen binnen het mentorschap en de dramadriehoek

Aanmelden of meer informatie

U kunt zich aanmelden voor deze dag via het aanmeldformulier. Wilt u eerst meer informatie? Mail dan naar info@detweedepraktijk.nl of bel tijdens kantooruren
06 – 50 87 39 50 of 06 – 15 46 35 36

Passen de data en tijden van deze dag niet in uw agenda? De Tweede Praktijk verzorgt ook training op maat en op de werkvloer. Neem contact op met ons voor meer informatie: Mail dan naar info@detweedepraktijk.nl of bel tijdens kantooruren: 06 – 50 87 39 50

Aanmeldformulier

Coachen van aios voor supervisoren en mentoren