Leergang voor opleiders


Opleiders (plv) hebben zich de afgelopen jaren vooral bekwaamd in didactische vaardigheden ten behoeve van de invulling van hun rol. In het kaderbesluit wordt sinds 2011 expliciet uitgegaan van een opleidingsgroep met actieve supervisoren waaraan de (plv) opleider steeds meer sturing geeft. Het betreft dan met name een rol in het coachen van aios in leertrajecten, organisatorische taken, veranderkundige- en leiderschaps­taken vanuit een niet hiërarchische relatie. Een onderzoek door de landelijke commissie Scherpbier 2.0 naar de commentaren van opleidingsvisitaties van de afgelopen jaren laat zien dat opleiders hierin onvoldoende zijn toegerust. Het opleiden van aios en leidinggeven aan een opleidingsgroep (en aiosgroep) is niet iets wat je als geneeskundig specialist er zomaar meer bij doet. Met alle ontwikkelingen is het opleiderschap in toenemende mate een vak apart geworden. Een vak waarop een (aankomend) opleider zich kan voorbereiden door  het volgen van gerichte scholing.

Vanuit de Tweede Praktijk organiseren wij een geaccrediteerde leergang voor opleiders. Deze bestaat uit 4 masterclasses van ieder een dag rondom de vier kernthema’s van het opleiden: Het managen van de opleiding, het coachen van aios, het leidinggeven aan en coachen van de opleidingsgroep en het implementeren van veranderingen/vernieuwingen in de opleiding. Deze 4 masterclasses volgt u verspreid over een jaar. Tussen de scholingsdagen in werkt u aan eigen leerdoelen c.q. opdrachten. Om het leren te versterken en de transfer naar de dagelijkse praktijk te vergroten kunnen deelnemers tussen de bijeenkomsten door gebruik maken van online coaching door de begeleiders. 


Programma Leergang

Dag 1: Masterclass voor de startende (plv) opleider

Op deze dag krijgt u inzicht in de belangrijkste kaders en regelgeving van de medische vervolgopleidingen. Er wordt ingegaan op de rol en taken van de verschillende instanties en organen, het regelen van alle praktische zaken en kwaliteitszorg voor de opleiding en er wordt ingegaan op alle regels en stappen bij een geïntensiveerd begeleidingstraject.

Dag 2: Masterclass Coachen van aios

Het begeleiden en coachen van de aios in hun ontwikkeling is een kerntaak van de opleider. In deze masterclass leert u een aantal coachtechnieken om aios in hun leertraject te begeleiden.

Dag 3: Masterclass Coachen van de opleidingsgroep

Als opleider moet u vanuit een niet hiërarchische positie leidinggeven aan uw opleidingsgroep en van opleiden een gezamenlijk verantwoordelijkheid maken. In deze masterclass krijgt u handvatten aangereikt om uw opleidingsvisie te realiseren, groepsdynamische processen te herkennen om het team functioneren te vergroten c.q. te verstevigen.   

Dag 4: Masterclass Leidinggeven aan verandering

Als opleider heeft u met enige regelmaat te maken met veranderingen en vernieuwingen. In deze masterclass wordt gewerkt aan strategieën om veranderingen binnen uw opleidingsgroep op een succesvolle manier te implementeren, om te leren gaan met weerstand en veranderingen te consolideren.

Een uitgebreide beschrijving van de dagen kunt u op de pagina van de desbetreffende masterclass vindenVoor wie

Geneeskundig specialisten die (gaan) starten als (plaatsvervangend) opleider.


Benodigde voorbereidingstijd

U ontvangt voorafgaand aan de masterclass een korte voorbereidende opdracht. Uw voorbereidingstijd bedraagt maximaal een uur. Daarnaast gaat u tijdens het traject met uw eigen opleidingspraktijkvragen aan de slag.


Begeleiders

Uw begeleiders bij deze masterclasses zijn Corry den Rooijen en /of Beatrijs de Leede (opleidingskundige, ervaren trainer en coach) ,ervaren opleiders en Prof. Fedde Scheele (Leerstoel Health systems innovation and education)


Accreditatie

Per dag zijn 6 accreditatiepunten toegekend door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN).


Aantal deelnemers

Er kunnen maximaal 16 cursisten aan de masterclass deelnemen.


Locatie

De masterclass vindt plaats op een trainingslocatie in Midden-Nederland


Kosten

Uw investering voor het volledige traject bedraagt € 1795,00 exclusief BTW

Indien u niet het volledige traject volgt, maar een gedeelte hiervan zijn de kosten € 495,00 exclusief BTW per dag.